Wybierz język
Szukaj

Kiana Ledé VIP

Autor: Live Nation Polska / June 04, 2021

Organizatorem pakietów VIP jest firma 23/7 Global: https://237global.com/  email: info@237global.com

VIP packages organiser: 23/7 Global: https://237global.com/  email: info@237global.com

Kiana Ledé Ultimate Experience Package

 • Jeden (1) bilet na miejsce stojące
 • Jedno (1) spotkanie Meet & Greet i selfie z Kianą Ledé
 • Wstęp na soundcheck zespołu
 • Jedna (1) podpisana fotografia formatu 8x10
 • Jedna (1) ekskluzywna pamiątka 
 • Jeden (1) pamiątkowy laminat VIP
 • Wcześniejsze wejście na teren imprezy (jeśli dotyczy przy danym miejscu)

Kiana Ledé Meet & Greet Experience Package

 • Jeden (1) bilet na miejsce stojące
 • Jedno (1) spotkanie Meet & Greet i selfie z Kianą Ledé
 • Jedna (1) podpisana fotografia formatu 8x10
 • Jedna (1) ekskluzywna pamiątka 
 • Jeden (1) pamiątkowy laminat VIP
 • Wcześniejsze wejście na teren imprezy (jeśli dotyczy przy danym miejscu)

 

Kiana Ledé First Entry Package

 • Jeden (1) bilet na miejsce stojące
 • Jedna (1) ekskluzywna pamiątka 
 • Jeden (1) pamiątkowy laminat VIP
 • Wcześniejsze wejście na teren imprezy (jeśli dotyczy przy danym miejscu)

 

UWAGA: PAKIET Kiana Ledé First Entry Package NIE ZAWIERA MEET&GREET Z ARTYSTKĄ ANI JAKIEGOKOLWIEK ZAANGAŻOWANIA ZE STRONY ARTYSTKI

DOTYCZY WSZYSTKICH PAKIETÓW:

Wszystkie elementy pakietu mogą zostać unieważnione, jeśli zostaną użyte w celach handlowych.

Zmiany danych są regulowane przez 23/7 Global. Instrukcje VIP zostaną wysłane e-mailem nie później niż trzy dni (3) przed koncertem. Jeśli nie otrzymasz e-mail trzy dni (3) przed koncertem, napisz info@237global.com. Wszystkie pakiety nie podlegają zwrotom ani wymianom. Wszystkie elementy pakietu VIP mogą ulec zmianie. Uwaga, informacje podane w momencie zakupu (adres e-mail i adres pocztowy) zostaną wykorzystane do kontaktu z posiadaczami pakietów VIP. 23/7 Global, artysta, tour, promotor, bileterie, obiekt w którym odbywa się koncert lub inne podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za błędne bądź nieaktualne dane podane w momencie zakupu. Jeśli masz pytania dotyczące elementów pakietu VIP lub nie otrzymałeś informacji o pakiecie w ciągu trzech dni (3) od daty koncertu, napisz: info@237global.com.

 

Kiana Ledé Ultimate Experience Package

 • One (1) GA Ticket
 • One (1) Meet & Greet and Selfie with Kiana Ledé
 • Soundcheck Viewing Access
 • One (1) Signed 8 x 10 Photo
 • One (1) Exclusive Merch Gift 
 • One (1) Commemorative VIP Laminate
 • Venue First Entry (Where Applicable)

Kiana Ledé Meet & Greet Experience Package

 • One (1) GA Ticket
 • One (1) Meet & Greet and Selfie with Kiana Ledé
 • One (1) Signed 8 x 10 Photo
 • One (1) Exclusive Merch Gift 
 • One (1) Commemorative VIP Laminate
 • Venue First Entry (Where Applicable)

Kiana Ledé First Entry Package

 • One (1) GA Ticket
 • One (1) Exclusive Merch Gift 
 • One (1) Commemorative VIP Laminate
 • Venue First Entry (Where Applicable)

PLEASE NOTE: THIS VIP Kiana Ledé First Entry Package DOES NOT INCLUDE A MEET & GREET. THERE IS NO ARTIST INVOLVEMENT WITH THIS PACKAGE.

APPLY TO ALL VIP PACKAGES:

All package elements will be rendered invalid if resold.

Name changes will be issued at the sole discretion of 23/7 Global. VIP instructions will be sent via email no later than three days (3) prior to the concert. If you do not receive this email three days (3) prior please email info@237global.com. All packages and contents are non-transferable; no refunds or exchanges; all sales are final. All VIP package items and experiences are subject to change. Please note that the information provided at the time of purchase (e-mail and mailing address) is the same information that will be utilized for individual contact requirements where applicable. 23/7 Global, the artist, tour, promoter, ticketing company, venue or any other affiliated parties are not responsible for outdated or inaccurate information provided by the consumer at the time of purchase. If you have any questions regarding your VIP package elements, or have not received you package information within three days (3) of the concert date, please email info@237global.com

BILETY / TICKETS
Wróć na górę