Wybierz język
Szukaj

Guns N' Roses VIP

Autor: Live Nation Polska / June 04, 2021

Organizatorem pakietów VIP jest firma Vip Nation Europe: https://www.vipnation.eu/   email: vipnation@livenation.co.uk  

VIP packages organiser: Vip Nation Europe https://www.vipnation.eu/   email: vipnation@livenation.co.uk

 

Pakiety VIP NIE podlegają zwrotom ani wymianom. Żadne poniesione koszty NIE będą zwrócone, z wyjątkiem całkowitego odwołania koncertu. Zmiany danych na biletach NIE będą możliwe. Gadżety i laminaty pamiątkowe zostaną wręczone w dniu koncertu. Laminaty mają jedynie formę pamiątkową. Posiadanie laminatu NIE daje dostępu do pomieszczeń służbowych i zakulisowych.

 

ULTIMATE VIP PACKAGE

 • Bilet na koncert Guns N’ Roses z dostępem do miejsc VIP
 • Porozmawiaj z jednym z członków ekipy zespołu i dowiedź się jak powstaje show od strony produkcyjnej
 • Możliwość przemieszczenia się ze strefy GA do VIP podczas całego wydarzenia
 • Dostęp do strefy VIP z bardzo dobrym widokiem na scenę. Strefa obejmuje bezpłatny bar z napojami!
 • Wejście na scenę przed koncertem i fotografia z instrumentami zespołu! *
 • Ekskluzywna fotografia gitar Guns N’ Roses
 • Pamiątka przeznaczona wyłącznie dla posiadaczy pakietu
 • Pamiątkowy laminat i smycz z trasy Guns N’ Roses
 • Dedykowana obsługa i punkt odbioru pamiątek

 

*Fotografia bez członków zespołu

Cena biletu zawarta w pakiecie: 349 PLN

Ograniczenia wiekowe: brak ograniczeń

 

HOT TICKET

 • Bilet na miejsca siedzące w najwyższej kategorii cenowej
 • Pamiątka przeznaczona wyłącznie dla posiadaczy pakietu
 • Pamiątkowy laminat i smycz z trasy Guns N’ Roses
 • Dedykowana obsługa i punkt odbioru pamiątek

 

Cena biletu zawarta w pakiecie: 449 PLN

Ograniczenia wiekowe: brak ograniczeń

 

 

All packages are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. NO REFUNDS will be given under any circumstanced except in the case of concert/entire program cancellation. NO NAME CHANGES will be permitted under any circumstances. Any physical items like a merchandise item and commemorative laminate will be handed out on the night of the show. Any colletible laminate is commemorative and does not gain or authorise access into the venue or backstage areas.

 

ULTIMATE VIP PACKAGE

 • Standing ticket, with VIP riser access to see Guns N’ Roses live in concert
 • Go behind the scenes and ask a select member of the GN'R crew what it takes to put an elaborate production together
 • Come and go as you wish from the standing floor to the VIP riser all night
 • Exclusive access to the elevated VIP riser located on the field with unobstructed views of the stage. Riser includes complimentary bar with bevarages!
 • Go on stage before the show for a photo opportunity with the band's instruments!*
 • Exclusive Guns N Roses Guitar Pic
 • Merchandise item designed exclusively for package purchasers
 • Souvenir Guns N Roses tour laminate and lanyard
 • On site event staff & merchandise collection point

 

*No band members included in on-stage group photo

Ticket face value included in package: 349 PLN

Age restriction: no age restrictions

 

HOT TICKET

 • Top priced seated ticket to see Guns N Roses Live
 • Merchandise item designed exclusively for package purchasers
 • Souvenir Guns N Roses tour laminate and lanyard
 • On site event staff & merchandise collection point

 

Ticket face value included in package: 449 PLN

Age restriction: no age restrictions

BILETY / TICKETS
Wróć na górę