Wybierz język
Szukaj

Alicia Keys VIP

Autor: Live Nation Polska / June 04, 2021

Organizatorem pakietów VIP jest firma Vip Nation Europe: https://www.vipnation.eu/ , email: vipnation@livenation.co.uk 

The VIP packages Organiser is Vip Nation Europe: https://www.vipnation.eu/ , email: vipnation@livenation.co.uk


VIP EXPERIENCE

• Bilet siedzący w pierwszych rzędach na płycie
• „Soulchat” z Alicią Keys
1.Lekkie przekąski
2.Herbata, kawa, napoje bezalkoholowe
3.Stanowisko z próbkami Keys Soulcare
4.Wyjątkowa możliwość zrobienia zdjęcia grupowego z Alicią Keys (do pobrania po koncercie)
5.Torba z upominkami:

         - Jeden egzemplarz książki Alicii Keys „More Myself” z autografem

         - Jeden egzemplarz powieści graficznej „Girl on Fire” autorstwa Alicii Keys

         - I więcej!

• Zaproszenie do Keys Soulcare Lounge
• Możliwość zrobienia zdjęcia przed koncertem na ściance VIP Alicia Keys, aby upamiętnić wieczór
• Oficjalny laminat i smycz Alicia Keys VIP
• Koordynator VIP na miejscu i punkt odbioru pamiątek.

GOLD LOUNGE

• Bilet z pierwszej lub drugiej najwyższej kategorii cenowej na miejsca siedzące na płycie
• Zaproszenie do Keys Soulcare Lounge wraz z poczęstunkiem snackami i napojami.
• Jeden egzemplarz książki Alicii Keys More Myself z autografem
• Jeden egzemplarz powieści graficznej autorstwa Alicii Keys Girl on Fire
• Możliwość wykonania zdjęcia przed rozpoczęciem koncertu na ściance VIP Alicia Keys
• Oficjalny, pamiątkowy laminat i smycz z trasy Alicii Keys
• Dedykowana obsługa i punkt odbioru pamiątek.

HOT TICKETS

• Bilet na miejsca siedzące
• Jeden egzemplarz nadchodzącej książki Alicii Keys More Myself
• Pamiątkowy laminat i smycz z trasy Alicii Keys
• Możliwość wykonania zdjęcia przed rozpoczęciem koncertu na ściance VIP Alicia Keys
• Dedykowana obsługa i punkt odbioru pamiątek.

Ograniczenia wiekowe: brak ograniczeń wiekowych

Wszystkie pakiety NIE podlegają zwrotom, wymianom ani zmianom danych uczestników. Żadne poniesione koszty NIE będą zwrócone oprócz w przypadku całkowitego odwołania koncertu.
Gadżety i laminaty pamiątkowe zostaną wręczone w dniu koncertu.
Laminaty mają jedynie formę pamiątkową. Posiadanie laminatu nie gwarantuje dostępu do pomieszczeń służbowych i zakulisowych.


VIP EXPERIENCE

• Front Row seated ticket on the floor
• "Soulchat" with Alicia Keys
    1. Light snacks
    2. Tea, Coffee, Soft Drinks
    3. Keys Soulcare Sample Station
    4. Exclusive group photo opportunity with Alicia Keys (available for download after the show)
    5. Gift Bag items:
       - One autographed copy of Alicia Keys book, More Myself
       - Copy of Girl on Fire graphic novel by Alicia Keys
       - And more!
• Invitation to the Keys Soulcare Lounge
• Pre show photo opportunity in front of Alicia Keys VIP backdrop to commemorate your evening
• Official Alicia Keys VIP laminate and lanyard
• On site VIP host and merchandise collection point

GOLD LOUNGE

• Top priced seated/seated ticket on the floor
• Invitation to the Keys Soulcare Lounge including light snacks and soft drinks
• One autographed copy of Alicia Keys book, More Myself
• Copy of Girl on Fire graphic novel by Alicia Keys
• Pre show photo opportunity in front of Alicia Keys VIP backdrop to commemorate your evening
• Official Alicia Keys VIP laminate and lanyard
• On site VIP host and merchandise collection point


HOT TICKETS

• Seated ticket to see the show
• One copy of Alicia Keys forthcoming book More Myself
• Souvenir Alicia Keys tour laminate and lanyard
• Pre showphoto op in front of Alicia Keys VIP backdrop to commemorate your event
• On site VIP host & merchandise collection point


Age restriction: no age restrictions

All packages are NON-REFUNDABLE and NON-TRANSFERABLE. NO REFUNDS will be given under any circumstanced except in the case of concert/entire program cancellation. NO NAME CHANGES will be permitted under any circumstances. Any physical items like a merchandise item and commemorative laminate will be handed out on the night of the show. Any colletible laminate is commemorative and does not gain or authorise access into the venue or backstage areas.

BILETY / TICKETS
Wróć na górę