Wybierz język
Szukaj

Alanis Morissette VIP

Autor: Live Nation / February 21, 2020

Organizatorem pakietów VIP jest 23/7 Global, info@237global.com

 

Diamond VIP Package

PRICE: 1530PLN

Opis pakietu:

 

 • Jeden (1) bilet na miejsce stojące (GA)
 • Jeden (1) pakiet Premium Merch
 • Zwiedzanie Backstage’u
 • Wstęp do Pretty Forks Lounge
 • Dedykowane wejście VIP
 • Obsługa VIP na miejscu

 

UWAGA: PAKIET NIE ZAWIERA MEET&GREET Z ARTYSTKĄ ANI JAKIEGOKOLWIEK ZAANGAŻOWANIA ZE STRONY ARTYSTKI

 

Crystal VIP

CENA: 1034PLN

Opis pakietu:

 

 • Jeden (1) bilet na miejsce stojące (GA)
 • Jeden (1) pakiet Premium Merch
 • Wstęp do Pretty Forks Lounge
 • Dedykowane wejście VIP
 • Obsługa VIP na miejscu

 

UWAGA: PAKIET NIE ZAWIERA MEET&GREET Z ARTYSTKĄ ANI JAKIEGOKOLWIEK ZAANGAŻOWANIA ZE STRONY ARTYSTKI

 

Gold VIP

CENA: 594PLN

Opis pakietu:

 

 • Jeden (1) bilet na miejsce stojące (GA)
 • Jeden (1) pakiet Premium Merch
 • Dedykowane wejście VIP
 • Obsługa VIP na miejscu

 

UWAGA: PAKIET NIE ZAWIERA MEET&GREET Z ARTYSTKĄ ANI JAKIEGOKOLWIEK ZAANGAŻOWANIA ZE STRONY ARTYSTKI

 

 

 

 

Wszystkie elementy pakietu mogą zostać unieważnione, jeśli zostaną użyte w celach handlowych.

Zmiany danych są regulowane przez 23/7 Global. Instrukcje VIP zostaną wysłane e-mailem nie później niż trzy dni (3) przed koncertem. Jeśli nie otrzymasz e-mail trzy dni (3) przed koncertem, napisz info@237global.com. Wszystkie pakiety nie podlegają zwrotom ani wymianom. Wszystkie elementy pakietu VIP mogą ulec zmianie. Uwaga, informacje podane w momencie zakupu (adres e-mail i adres pocztowy) zostaną wykorzystane do kontaktu z posiadaczami pakietów VIP. 23/7 Global, artysta, tour, promotor, bileterie, obiekt w którym odbywa się koncert lub inne podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za błędnie podane bądź nieaktualne dane podane w momencie zakupu. Jeśli masz pytania dotyczące elementów pakietu VIP lub nie otrzymałeś informacji o pakiecie w ciągu trzech dni (3) od daty koncertu, napisz: info@237global.com.

 

 

VIP packages are organised by 23/7 Global, info@237global.com

 

Diamond VIP Package

PRICE: 1530PLN

Description of package:

 • One (1) Standing Ticket (GA)
 • One (1) Premium Merch Package
 • Backstage Tour
 • Access to the Pretty Forks Lounge
 • VIP Entrance to the Venue
 • On Site VIP Host

PLEASE NOTE: THIS VIP PACKAGE DOES NOT INCLUDE A MEET & GREET. THERE IS NO ARTIST INVOLVEMENT WITH THIS PACKAGE.

 

Crystal VIP Package

PRICE: 1034PLN

Description of package:

 • One (1) Standing Ticket (GA)
 • One (1) Premium Merch Package
 • Access to the Pretty Forks Lounge
 • VIP Entrance to the Venue
 • On Site VIP Host

PLEASE NOTE: THIS VIP PACKAGE DOES NOT INCLUDE A MEET & GREET. THERE IS NO ARTIST INVOLVEMENT WITH THIS PACKAGE.

 

Gold VIP Package

PRICE: 594PLN

Description of package:

 • One (1) Standing Ticket (GA)
 • One (1) Premium Merch Package
 • VIP Entrance to the Venue
 • On Site VIP Host

PLEASE NOTE: THIS VIP PACKAGE DOES NOT INCLUDE A MEET & GREET. THERE IS NO ARTIST INVOLVEMENT WITH THIS PACKAGE.

 

 

All package elements will be rendered invalid if resold. Name changes will be issued at the sole discretion of 23/7 Global. VIP instructions will be sent via email no later than three days (3) prior to the concert. If you do not receive this email three days (3) prior please email info@237global.com. All packages and contents are non-transferable; no refunds or exchanges; all sales are final. All VIP package items and experiences are subject to change. Please note that the information provided at the time of purchase (e-mail and mailing address) is the same information that will be utilized for individual contact requirements where applicable. 23/7 Global, the artist, tour, promoter, ticketing company, venue or any other affiliated parties are not responsible for outdated or inaccurate information provided by the consumer at the time of purchase. If you have any questions regarding your VIP package elements, or have not received you package information within three days (3) of the concert date, please email info@237global.com.

BILETY / TICKETS
Wróć na górę